Products in cart : 0
0.00 €
Cart

info in cart
Delivery time = preparation:
+ shipment:
ceramika Bolesławiec, porcelana Bolesławiec
Original, handmade, hand painted and stamped

Polish Pottery

_en[Regulamin bonów upominkowych]
_en[Regulamin bonów upominkowych]
_en[

§1

 1. Firma Pottery from Poland „FORYS” oferuje bony podarunkowe, które uprawniają do zakupów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Bony o nominałach 100 zł, 200 zł, 500 zł i 1000 zł są wystawione do sprzedaży na stronie internetowej www.boleslawieckaceramika.pl
 3. Bony mogą być dostarczone w zamówionych nominałach lub na życzenie kupującego w wartości łącznej  jako suma zamówionych nominałów 

§2

 1. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania go w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
 3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Pottery from Poland z roszczeniami w tym zakresie.
 4. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego może być wydawany na życzenie klienta dowód wpłaty. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów.

§3

 1. Posiadacz bonu podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na towary z oferty sklepu internetowego (www.boleslawieckaceramika.pl) będące w chwili złożenia dyspozycji oznaczone jako dostępne.
 2. Każdy bon towarowy wyposażony jest w unikalny numer oraz opatrzony jest pieczęcią sklepu i podpisem osoby upoważnionej. Bon podarunkowy bez  pieczęci lub podpisu jest nieważny.
 3. Bony podarunkowe mogą być wykorzystane w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić gotówką przy odbiorze lub przelewem na konto sklepu podane na stronie internetowej.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości bonu podarunkowego, sklep nie zwraca różnicy.
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy wykorzystanie bonu podarunkowego przez jego posiadacza nie jest możliwe, posiadacz bonu podarunkowego może go przekazać osobie trzeciej.

§4

 1. Zakupiony bon podarunkowy nie podlega zwrotowi.
 2. Nabycie produktów za pomocą bonu podarunkowego nie ogranicza możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że środki pieniężne należy wykorzystać na inny produkt dostępny i w sklepie.
 3. Nabycie produktów za pomocą bonu podarunkowego nie ogranicza ani nie wyklucza praw klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową.

§5

 1. Kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 2. Zakup bonu podarunkowego stanowi potwierdzenie , że kupujący bon podarunkowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania. 
]

This site uses cookies in accordance with the Privacy Policy.
By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.